Op Komut Egitimi

[21:33:16] <vioLeta> Merhaba Arkadaşlar, öncelikle ilgi ve alaka gösterip katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.
[21:33:30] <vioLeta> Komut eğitimine birazdan başlayacağım. Öncelikle kısaca bir kaç şeyden bahsetmek istiyorum.
[21:33:44] <vioLeta> Düzenlediğimiz bu eğitimdeki amacımız hepimizin daha bilinçli ve daha iyi hareket etmesi içindir.
[21:33:57] <vioLeta> Burada göstereceğim komutları tabiki bilenlerde vardır bilmeyenlerde. Bilen arkadaşlar için tekrar olacağını ve bilmeyen arkadaşlar içinde yararlı olacağını düşünüyorum.
[21:34:10] <vioLeta> Belirlenmiş bir konumuz bulunmamakta olup genel olarak yetkili arkadaşlarımın kullanımına açık ve ihtiyaç duyduğu/duyacağı komutlardan bahsedeceğim.
[21:34:23] <vioLeta> Eğitim bittikten sonra sorularınız ya da söylemek istedikleriniz var ise söz isteyebilirsiniz.
[21:34:35] <vioLeta>
[21:34:42] <vioLeta> Eğitime öncelikle çok sık kullandığımız Chanserv Op Işlemleri diye adlandırdığım konudan başlayacağım.
[21:34:53] <vioLeta>
[21:35:00] <vioLeta> Yetkili olarak bulunduğunuz kanalda kendinize ya da bir başkasına chanserv aracılığı ile geçici ‘ voice (+) , halfop (%) , op (@) , sop/protect (+a) ‘ verebilirsiniz.
[21:35:14] <vioLeta> Bu bilginin ardından teker teker bu işlerimleri nasıl sağlarız ona bir bakalım.
[21:35:29] <vioLeta> Voice : Yetkili olarak bulunduğunuz bir kanalda Chanserv kullanarak istediğiniz bir Nick’e voice (+) vermeniz için kullanacağınız komuttur.
[21:35:44] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv voice #kanalismi Nick
[21:35:56] <vioLeta> Bir örnek ile pekiştirecek olursak;
[21:36:12] <vioLeta> Soru: Yetkili olduğum #Sohbet kanalında bulunan istanbuL Nick’li kişiye chanserv kullanarak nasıl voice verebilirim ?
[21:36:26] <vioLeta> Cevap: /chanserv voice #sohbet istanbuL
[21:36:42] <vioLeta>
[21:36:46] <vioLeta> Devoice : Yetkili olarak bulunduğunuz bir kanalda voice’i bulunan bir kullanıcıdan chanserv kullanarak voice’i almak için kullanacağımız komuttur.
[21:36:58] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv devoice #kanalismi Nick
[21:37:09] <vioLeta> Bir örnek ile yine tam kullanıma bakalım:
[21:37:30] <vioLeta> Soru: Yetkili olduğum #Sohbet kanalında istanbuL Nick’inin voice’ini almak istiyorum, nasıl yapabilirim ?
[21:37:44] <vioLeta> Cevap: /chanserv devoice #Sohbet istanbuL
[21:37:56] <vioLeta>
[21:38:03] <vioLeta> Halfop : Yetkili olarak bulunduğunuz bir kanalda chanserv kullanarak istediğiniz bir Nick’e Halfop (%) vermeniz için kullanılır.
[21:38:15] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv halfop #kanalismi Nick
[21:38:30] <vioLeta> Soru: Yetkili olduğum #Mobile kanalında bulunan KraLaz Nick’ine chanserv kullanarak halfop vermek istersem yapacağım komut nedir ?
[21:38:42] <vioLeta> Cevap: /chanserv halfop #Mobile KraLaz
[21:38:56] <vioLeta>
[21:39:01] <vioLeta> Dehalfop : Yetkili olarak bulunduğunuz bir kanalda halfop’u bulunan bir kullanıcıdan chanserv kullanarak halfop’u almak için kullanacağımız komuttur.
[21:39:14] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv dehalfop #kanalismi nick
[21:39:26] <vioLeta> Soru: Yetkili olduğum #Mobile kanalında KraLaz Nick’inin cahnserv kullanarak halfop’unu almak istediğimde hangi komutu uygularım ?
[21:39:41] <vioLeta> Cevap: /chanserv dehalfop #Mobile KraLaz
[21:39:54] <vioLeta>
[21:39:57] <vioLeta> Op : Yetkili olarak bulunduğunuz bir kanalda chanserv kullanarak istediğiniz bir Nick’e Op (@) vermeniz için kullanacağınız komuttur.
[21:40:08] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv op #Radyo Nick
[21:40:22] <vioLeta> Soru: Yetkili olduğum #Radyo kanalında deLi Nick’ine chanserv kullanarak Op vermek istiyorum, nasıl yapabilirim ?
[21:40:34] <vioLeta> Cevap:  /chanserv op #Radyo deLi
[21:40:45] <vioLeta>
[21:40:49] <vioLeta> Deop : Yetkili olarak bulunduğunuz bir kanalda Op’u bulunan bir kullanıcıdan chanserv kullanarak Op’u almak için kullanacağımız komuttur.
[21:41:00] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv deop #kanalismi Nick
[21:41:12] <vioLeta> Soru: #Radyo kanalında chanserv kullanarak deLi Nick’inin Op’unu almak istiyorum, nasıl yaparım ?
[21:41:22] <vioLeta> Cevap: /chanserv deop #Radyo deLi
[21:41:34] <vioLeta>
[21:41:37] <vioLeta> Protect : Yetkili olarak bulunduğunuz bir kanalda chanserv kullanarak istediğiniz bir Nick’e Protect (&) vermeniz için kullanacağınız komuttur.
[21:41:49] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv protect #kanalismi Nick
[21:42:00] <vioLeta> Örnek: /chanserv protect #Sohbet Zara
[21:42:12] <vioLeta>
[21:42:21] <vioLeta> Deprotect : Yetkili olarak bulunduğunuz bir kanalda Protect’i bulunan bir kullanıcıdan chanserv kullanarak Protect’i almak için kullanacağımız komuttur.
[21:42:36] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv deprotect #kanalismi Nick
[21:42:47] <vioLeta> Örnek: /chanserv deprotect #Sohbet Zara
[21:42:54] <vioLeta> Şeklinde yapabiliriz.
[21:43:05] <vioLeta> Bu komutların kullanımını gördükten sonra sizlere access işlemlerinden bahsetmek isterim.
[21:43:17] <vioLeta> Nedir bu access dediğimiz komut ?
[21:43:28] <vioLeta> Access : Belirtilen kanalın erişim listesini belirlemek için kullanılır.
[21:43:39] <vioLeta>
[21:43:47] <vioLeta> (Access) Add : Belirtilen kullanıcıyı, belirttiğimiz kanalın erişim listesine eklemek için yani yetkili olarak eklemek de diyebiliriz.
[21:44:09] <vioLeta> Belirttiğimiz kullanıcıyı erişim listesine -999 ve 999 access seviyeleri arasında ekleyebiliriz. Bu 5 de olur, 10 da olur, 421 de olur.
[21:44:22] <vioLeta> Bu seviyeler eklenen kullanıcının yetkilerini belirler.
[21:44:37] <vioLeta> Eklenilmek istenilen kullanıcının Nick’i şifreli ve auth cod’esi girilmiş olmalıdır.
[21:44:51] <vioLeta> Ek Bilgi : -100 ve -999 seviyeler arasında eklenen kullanıcılar, kanala giriş yapamazlar. Yani akick görevide görüyor diyebiliriz buna.
[21:45:08] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv access #kanalismi add Nick seviye
[21:45:24] <vioLeta> Soru: #Mobile kanalının erişim listesine Vodqa Nick’ini 5 seviyeden eklemek istersem hangi komut ile yapabilirim ?
[21:45:40] <vioLeta> Cevap : /chanserv access #Mobile add Vodqa 5
[21:46:10] <vioLeta> (Access) del : Belirtilen kanalın access erişim listesinden belirtilen kullanıcı(lar)yı silmek için kullanılır.
[21:46:22] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv access #kanalismi del Nick
[21:46:33] <vioLeta> Örnek: /chanserv access #Mobile del Vodqa
[21:46:47] <vioLeta> (Access) list : Kanalın erişim listesini görmemiz için kullanılır.
[21:46:58] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv access #kanalismi list
[21:47:11] <vioLeta> Örnek: #Mobile kanalının erişim listesini görmek istiyorum, nasıl yapabilirim ?
[21:47:26] <vioLeta> Cevap: /chanserv access #Mobile list
[21:47:38] <vioLeta> Birazda karışık olarak devam etmek istiyorum arkadaşlar.
[21:47:56] <vioLeta>
[21:48:00] <vioLeta> Yetkili olduğunuz bir kanalda yanlışlıkla ya da çeşitli sebeplerden banlandığınız oluyor. Bu gibi durumlarda kendi banınızı açarak kanala giriş yapabilirsiniz. Nasıl mı ? Unban komutu ile diyenleriniz olmuştur eminim. Doğru tahmin tebrik ediyorum.
[21:48:18] <vioLeta> Bu gibi durumlarda yardımcımız chanserv komutlarında yer alan unban komutu. Kullanımına bir bakalım,
[21:48:32] <vioLeta> Unban : Yetkili olduğumuz kanalda kendi banımızı açmak için kullanılır.
[21:48:45] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv unban #kanalismi
[21:48:57] <vioLeta> Bu komut ile sadece kendi banımızı açabileceğimizden nick belirtmenin anlamı yoktur. Belirtirsekte bir şey ifade etmeyecektir.
[21:49:08] <vioLeta>
[21:49:13] <vioLeta> Diğer komutlar ile devam ediyoruz ..
[21:49:25] <vioLeta> Kick : Belirtilen kanalda chanserv kullanarak kullanıcıyı atmak için kullanılır.
[21:49:39] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv kick #kanalismi Nick sebep
[21:49:52] <vioLeta> Soru: #Sohbet kanalında vioLeta Nick’li kişiyi ‘ Bekleme yapmak yasaktır. ‘ sebebi ile atmak istiyorum.
[21:50:10] <vioLeta> Cevap: /chanserv kick #Sohbet vioLeta Bekleme yapmak yasaktır.
[21:50:22] <vioLeta> Not : Chanserv kick komutu ban uygulamaz. Sadece belirtilen rumuz’u kanaldan uzaklaştırır. Hemen arkasından kullanıcı yine giriş sağlayabilir. Karıştırılmamalıdır.
[21:50:34] <vioLeta>
[21:50:40] <vioLeta> Topic : Belirtilen kanalın chanserv kullanılarak başlığını değiştirmek ya da eklemek için kullanılır.
[21:50:52] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv topic #kanalismi mesaj
[21:51:06] <vioLeta> Soru: #Radyo kanalına ‘ sohbet.net ‘ başlığını yazmak istiyorum.
[21:51:19] <vioLeta> Cevap: /chanserv topic #Radyo sohbet.net
[21:51:32] <vioLeta>
[21:51:38] <vioLeta> (Clear) Bans : Chanserv kullanarak belirtilen kanaldaki tüm banları temizlemek için kullanılır.
[21:51:50] <vioLeta> Kullanımı : /chanserv clear #kanalismi bans
[21:52:02] <vioLeta>
[21:52:10] <vioLeta> Daha bitmeyecek mi dediğinizi duyar gibiyim. Amacım sizleri bunaltmak değil inanın sadece yararlı olacak komutları göstermek. Bir kaç sık kullandığımız komutlara daha deyineceğim.
[21:52:23] <vioLeta> Bundan önce kanalda devamlı kullandığımız kanal modelerinden birkaç’ına bakalım.
[21:52:38] <vioLeta>
[21:52:43] <vioLeta> +R : Belirtilen kanala Nick’i kayıtsız kullanıcıların girmesini engellemek için kullanırız. Saldırı anlarında çok zorunlu kalındığında kullanılabilir.
[21:52:55] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +R
[21:53:09] <vioLeta>
[21:53:14] <vioLeta> +M : Belirtilen kanalda Nick’i kayıtsız kullanıcıların konuşmasını/yazmasını engellemek için kullanılır.
[21:53:27] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +M
[21:53:40] <vioLeta>
[21:53:46] <vioLeta> +m : Belirtilen kanalda Prefix sahibi olmayan kullanıcıların konuşmalarını engellemek için kullanılır.
[21:53:58] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +m
[21:54:10] <vioLeta>
[21:54:18] <vioLeta> Yukarıda kanalı nasıl bu modelere getirebileceğimizi gördük. Bir kaç soru ile bunları nasıl geri alacağımıza ve kullanım şekillerine bakacağız.
[21:54:33] <vioLeta> Soru1 : #Sohbet kanalı şuan +m konumdadır. Ben kanalda sadece nicki kayıtsız kullanıcıların konuşmamasını istiyorum. Nasıl yapabilirim ?
[21:54:54] <vioLeta> Cevap1 : /mode #sohbet +M-m
[21:55:10] <vioLeta> Açıklama : Neden böyle bir şey yaptım ? Aynı soruya 2 komut ile de cevap verebilirdim yani ; /mode #sohbet +M ve /mode #sohbet -m olarakta yapabilirdim.
[21:55:23] <vioLeta> Kafanız karışmasın iki yolda doğru. Sadece cevapta verdiğim daha pratik bir komuttur. Tercih size aittir iki şekilde de kullanabilirsiniz.
[21:55:37] <vioLeta> Pekala arkadaşlar ben kanala mode koyabiliyorsam bir veya daha fazla nicke de mode verebilir miyim ?
[21:55:49] <vioLeta> Evet diyenleriniz ya da hayır diyenleriniz olmuş olabilir.
[21:56:02] <vioLeta> Ben cevap vereyim evet verebiliriz.
[21:56:17] <vioLeta> Kanalda nicke verilecek/uygulanabilecek mode’ler +e +b +v +h +o +a ve +q modeleridir.
[21:56:33] <vioLeta> (Bunlar dışında da vardır. Sadece global kanalda kullanılabilecek modelere örnek verdim.)
[21:56:45] <vioLeta> Teker teker kullanımlarını ve anlamlarını göstereceğim sizlere.
[21:56:59] <vioLeta> +v : Voice anlamına gelmektedir. Belirtilen kanalda bir veya birden fazla nicke voice vermek için kullanılır.
[21:57:10] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +v Nick
[21:57:22] <vioLeta>
[21:57:25] <vioLeta> Soru1 : #Radyo kanalında bulunan KokteyL nickine geçici olarak voice vermek istiyorum.
[21:57:37] <vioLeta> Cevap1 : /mode #radyo +v KokteyL
[21:57:50] <vioLeta> Soru2 : #Radyo kanalında bulunan Mahser , Midnight ve ArZzu nicklerine voice vermek istiyorum.
[21:58:05] <vioLeta> Cevap2 : /mode #radyo +vvv Mahser Midnight ArZzu
[21:58:20] <vioLeta> Soru3 : #Radyo kanalında Midnight nickinin voicesini almak istiyorum.
[21:58:34] <vioLeta> Cevap3 : /mode #radyo -v Midnight
[21:58:48] <vioLeta>
[21:58:51] <vioLeta> +h : Halfop anlamına gelmektedir. Belirtilen kanalda bir veya birden fazla nicke halfop vermek için kullanılır.
[21:59:07] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +h Nick
[21:59:22] <vioLeta> Soru1 : #Mobile kanalında vioLeta nickine halfop vermek istiyorum.
[21:59:36] <vioLeta> Cevap1 : /mode #mobile +h vioLeta
[21:59:51] <vioLeta> Soru2 : #Mobile kanalında Latte nickine halfop verip vioLeta nickinin halfop’unu almak istiyorum.
[22:00:05] <vioLeta> Cevap2 : /mode #mobile +h-h Latte vioLeta
[22:00:37] <vioLeta> +o : Operatör kelimesinin kısaltması olan Op anlamına gelmektedir. Belirtilen kanalda bir veya birden fazla nicke op vermek için kullanılır.
[22:00:52] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +o Nick
[22:01:05] <vioLeta> Soru1 : #Sohbet kanalında Seth ve Black nickine op vermek istiyorum. Aynı zamanda da Vodqa nickinin op unu almak istiyorum.
[22:01:18] <vioLeta> Cevap1 : /mode #sohbet +oo-o Seth Black Vodqa
[22:01:33] <vioLeta> +a : Süper Operatör kelimesinin kısaltması olan Sop anlamına gelmektedir. Belirtilen kanalda bir veya birden fazla nicke verilebilir.
[22:01:44] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +a Nick
[22:01:55] <vioLeta> Örnek: /mode #Radyo +a vioLeta
[22:02:08] <vioLeta>
[22:02:13] <vioLeta> +q : Founder anlamına gelmektedir. Geçici olarak belirtilen kanalda bir veya birden fazla nicke verilebilir.
[22:02:24] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +q Nick
[22:02:36] <vioLeta> Örnek: /mode #Mobile +q deLi
[22:02:49] <vioLeta>
[22:02:55] <vioLeta> +e : Exceptions kanalda bir Nick’e koruma verir ve atılan hiçbir ban’dan etkilenmez.
[22:03:13] <vioLeta> Not : Sadece akick komutu tarafından atılabilir çünkü akick işlemi servisler tarafından gerçekleştirildiğinden +e’nin bir geçerliliği olmayacaktır.
[22:03:25] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +e yaSmin!*@*
[22:03:39] <vioLeta>  Açıklama : Uyguladığımız komutla yaSmin nickine +e Koruması verildi ve bu sayede yaSmin Nick’i atılan banlardan etkilenmez, kanalda giriş çıkış yapabilir.
[22:03:51] <vioLeta> Kanal (exceptions) +e listesine bakmak için;  /mode #kanalismi +e  komutu uygulanır.
[22:04:04] <vioLeta> +b : Bu kullanımda nick kanalda değil ise kanala giremez. Kanalda ise de konuşamaz.
[22:04:17] <vioLeta> Fakat atılmadıgı durumlarda kanalda Voice(+v) ve üstü ise bu bandan etkilenmez.
[22:04:35] <vioLeta> Kullanımı : /mode #kanalismi +b ArZzu!*@*
[22:04:49] <vioLeta> Kanal ban listesine bakmak için;  /mode #kanalismi +b  komutu uygulanır.
[22:05:05] <vioLeta>
[22:05:08] <vioLeta> Arkadaşlar son olarak bir kaç işinize yarayacağını düşündüğüm komutlardan bahsetmek istiyorum.
[22:05:20] <vioLeta> Hepimizin sıklıkla kullandığı ajoin komutuna bir bakalım.
[22:05:33] <vioLeta> Ajoin nedir ? Nasıl eklenir ? Nasıl silinir ?
[22:05:51] <vioLeta> Ajoin : Kayıtlı olan nickimizin şifresiniz girdikten sonra istediğimiz bir kanala otomatik olarak giriş sağlamak için kullanılır. Otojoin/otogiriş olarak da adlandırılır.
[22:06:02] <vioLeta> Pekala biz bu kanalı ya da kanalları otojoin listemize nasıl ekleyebiliriz ?
[22:06:17] <vioLeta> (Ajoin) add : Ajoin eklemek için kullanılır.
[22:06:33] <vioLeta> Kullanımı : /nickserv ajoin add #kanalismi
[22:06:44] <vioLeta> (Ajoin) del : Ajoin listesinden bir kanalı silmek için kullanılır.
[22:06:58] <vioLeta> Kullanımı : /nickserv ajoin del #kanalismi
[22:07:11] <vioLeta> (Ajoin) list : Ajoin listemizi görmek için kullanılır.
[22:07:22] <vioLeta> Kullanımı : /nickserv ajoin list
[22:07:34] <vioLeta>
[22:07:38] <vioLeta> Bu komutların kullanımına baktıktan sonra hepinizin genellikle sorduğu ” Özelimi nasıl kapatırım ?  ” sorusuna cevap vererek devam edeceğim.
[22:07:51] <vioLeta> Bu işlemi nick modelerinden bazıları ile yapmamız mümkün. Birlikte inceleyelim:
[22:08:03] <vioLeta>
[22:08:06] <vioLeta> +D modesi : Bize hiç kimsenin özelden yazmasını istemediğimiz durumlarda kullanılır.
[22:08:20] <vioLeta> Kullanımı : /mode Nick +D
[22:08:30] <vioLeta> Özelimizi açmak için ise;  /mode Nick -D
[22:08:48] <vioLeta>
[22:08:51] <vioLeta> +R modesi : Nicki kayıtsız kullanıcıların özelden yazmasını engellemek için kullanılır.
[22:09:09] <vioLeta> Kullanımı : /mode Nick +R
[22:09:19] <vioLeta> Özelimizi kayıtsız kullanıcıların yazmasına açmak için ise; /mode Nick -R
[22:09:34] <vioLeta>
[22:09:43] <vioLeta> Son olarak bir konudan daha bahsedip konuyu bitireceğim.
[22:09:55] <vioLeta> Ben de dahil olmak üzere hepimizin rahatsızlık duyduğu bir konu var arkadaşlar. Özelden ya da kanaldan bazen rahatsız edenler oluyor. Bu gibi durumlarda komut ile engelleme işlemi yapabiliriz.
[22:10:09] <vioLeta> Nasıl dediğinizi duyar gibiyim bazılarınızın, birlikte bakalım:
[22:10:14] <vioLeta>
[22:10:30] <vioLeta> Ignore : Bir kullanıcıyı engellemek için kullanılır. Ancak ignore komutu sadece mirc den girişlerde ve Androirc programından yapılan girişlerde kullanılabilir.
[22:10:52] <vioLeta> Bir kullanıcının özelde yazdıklarını engellemek için; /ignore -p Nick
[22:10:52] <vioLeta> Bir kullanıcının kanal genelinde yazdıklarını engellemek/görmemek için; /ignore -c Nick
[22:11:07] <vioLeta> Peki sadece /ignore Nick yaparsak ne olur ? Kullanıcıyı bütün her yerden engellemiş oluruz.
[22:11:19] <vioLeta>
[22:11:23] <vioLeta> Silence : Bir kullanıcıyı engellemek için kullanılır. Mirc, Mobil ve Web den girişlerde kullanılabilir.
[22:11:36] <vioLeta> Kullanımı : /silence +Nick
[22:11:46] <vioLeta> Kullanıcının engelini kaldırmak için; /silence -Nick
[22:12:00] <vioLeta>
[22:12:07] <vioLeta> Bahsettiğim komutların sizlere yararlı olacağını düşünmekteyim. Ve belirtmek isterim ki #Help ekibi olarak her zaman sizlere yardım vermeye hazırız.
[22:12:21] <vioLeta> Istediğiniz zaman bilmediğiniz komutları sormak veya bilgi almak için #Help kanalını ziyaret etmekten çekinmeyiniz.
[22:12:35] <vioLeta> Katılım, ilgi ve gösterdiğiniz alakadan dolayı hepinize teker teker teşekkür eder, Hayırlı bir gece geçirmenizi temenni ederim.
[22:12:47] <vioLeta> Söylemek istedikleriniz veya sorularınız var ise belirtebilirsiniz. Eğitimimiz burada sona ermiştir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir