chat mirc

Kategori: Socket Bot

Youtube link analiz botu

Youtube link analiz botu Çalışma şekli !kim youtubelinki örnek: !kim youtube.be/watch?v=PUiNB0UFwJM

Okumaya devam et