Departman Bilgileri

Sohbet.Net Help departmanının misyon edindiği değerler, aşağıda 5 ana başlık altında sıralanmıştır:

Kullanıcılara en hızlı ve en doğru yardımı vermek
Her zaman yaptığı yada yapacağı yenilikler ile ilgi odağı ve en iyi departman olmak
Kendi bünyesindeki eğitim alt departmanı ile en iyi yardım görevlilerini yetiştirmek
Sunucu üst yönetiminde görev alacak (IRCOp/Admin) kişileri yetiştirmek
Vizyonumuz ise her ne olursa olsun misyonlarımıza bağlı kalmaktır.

Yardımcı Sorumlu terfileri, ilgili birim sorumlularının kriter ve gözlemleri doğrultusunda önerisini üst kurula sunması halinde gerçekleşmektedir.

Bunun haricinde help departmanı görevlileri eğitmenler ve eğitmen olmayanlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmışlardır.

Eğitmenler için level değerlendirilmesi;

* #Help kanalında verilen voice sayısı (%20)
* #Help kanalında kazandığı vpuan (%15)
* Online süresi (%25)
* Verdiği eğitim sayısı (%40)

kriterlerinde yapılmaktadır.

Eğitmen olmayanlar için level değerlendirilmesi;

* #Help kanalında verilen voice sayısı (%35)
* #Help kanalında kazandığı vpuan (%35)
* Online süresi (%30)

kriterlerinde yapılmaktadır.

Ödüllendirme Sistemi

Haftanın Helperi
Help sistem botu ve Help üst yönetimi tarafından yukarıdaki kriterler, her helper için ayrı olarak parantez içerisinde verilen yüzde değerleri kapsamında kayıt altına alınmakta; her hafta sonunda tüm helperler için genel bir puan tablosu elde edilmektedir. Hafta sonunda bu puan tablosunun zirvesindeki helper, 1 hafta süre ile Tüm global kanallarda karşılama mesajı ve voice(+) ayrıca +q flagı gibi çeşitli ayrıcalıklarla ile ödüllendirilmektedir.

Başarılı helperlere Global kanal ödülü projesi
-Help kanalında kendini ispat etmiş karşılık beklemeden emek veren arkadaşlara global kanal founderliği verilmektedir.

Şartlar ;
* #help kanalı içerisindeki performansı. ( voice verme ve kullanıcı iletişimleri. )
* #helpteam kanal içerisindeki performansı. ( eğitim verme veya eğitim alarak kendisini geliştirme. )
* Online süresi ve help kanalında bulunma süresi.
* Global ve özel kanallardaki izlenimler. ( sunucu genelindeki tavırlar ve hareketleri. )
* Kişiliği ile örnek teşkil edecek düzeyde olmak.
* Bu projede zaman kısıtlaması yoktur. Kanal layıkı ile yonetildiği sürece helper arkadaşta kalıcı olacaktır.

Oper projesi
#Help Departmanında kendini ispat etmiş başarı ve tecrübeli help üst yöneticileri sunucu yonetimininde onayı ile oper olarak eklenmektedir. Öncesinde aylık olarak başarılı helperlere bu odulu veriyorduk. Yeni yönetim kararı ile bu odul kalıcı olarak Help deparmanı managerliğine ulaşan arkadaşlarada verilecektir.
Departmanımız bünyesinde operliğe terfi eden arkadaşlar :
KokteyL, Vodqa, yaSmin

Bilgi:VPUAN; departmanımızda kanala yardım için giren kullanıcıya “online yardım veren her helpere” verilen puan sistemidir.

Bilgi: Departmanımızda şu an için herhangi bir genel helper seçme sınavı planlaması yoktur. Kişisel helper seçme sınavları ise, online sınav sorumlularımız tarafından #HelpSinav kanalında gün içinde devam etmektedir.