mIRC de İgnore Komutu ve Kullanılan Paremetreleri

Selam değerli irc alemine gönül vermişlere. İnternet relay chat de bulunduğumuz client ortamda kullanabileceğimiz ignore komutunu ve detaylı parametrelerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım yararınıza olur.

 

Ignore Nedir?

 

 

Tanım; Ignore sunucuda istemediğiniz kişilerin mesajlarını davetlerini kontrol kodları içeren yazılarını engelleme olanağı sağlayan “Client” tabanlı bir komuttur.

Ignore özelliği kullanıcılardan gelen çeşitli mesajların çeşitli tiplerini engellemek için kullanılır. Biz Ignore vede opsiyonlarını kullanarak tamamen bir kullanıcının bize mesaj yazmasını engelleyebiliriz.

Bir kullanıcıyı ignore edebilmek için ilk olarak /ignore on komutunu kullanarak opsiyonları aktif hale getirmemiz gerekir. Opsiyonlar genelde aktif haldedirler.

Opsiyonu /ignore off komutunu kullanarak deaktif hale getirdiysek Listemize kullanıcı ekleriz ama eklediğimiz bu kullanıcıları hiçbir parametrede engelleyemeyiz.

Ignore komutunun genel kullanımı; “/ignore mask” Şeklindedir.

Parametresiz; “/ignore maske” olarak kullandığında belirtilen mask veya kullanicilar otomatik olarak “privatechannelnoticectcpdccinvitecodes” parametrelerinin tamamınıda engellenirler.

Kullandığımız komutların kullanım alanlarını genişletebilmek için wildcard’lardan yardım alırız.

Bir çok konuda karşımıza çıkan wildcard’lar ignore komutlarında da karşımıza çıkmaktadırlar.

Ignore ile kullanabileceğimiz wildcard’ları biraz yakından inceleyelim.

 

 

 

 

client nedir

client komutları

wildcard Nedir? – Nasıl kullanılır?

 

 

 

Tanım; Wildcard’lar bazı IRC vede mIRC komutlarının kullanım aşamalarında kullanım aşamalarını genişletmek için kullanılan joker karakterler olarak adlandırılırlar.

Örnek karakterler;

? ve * olmak uzere iki şekildedirler.

“?” = Bilinmeyen karakter

“*” = Sonsuzluk.

Yukarıdaki örnek karakterler vesilesi ile belirlediğimiz mask’ları ”aktif vede deaktif” hale getirebiliriz.

Mask belirlerken belirttiğimiz mask’ta “?” ve “*” simgelerini pekiştirerek daha geniş kapsamlı maske belirleyebiliriz.

“?” tek haneyi kapsar ve belirtilen hane için tüm olasılıkların yerini alır.

“*” sıfır ila sonsuz hane kapsar belirtildiği haneden önceki/sonraki tüm olasılıkları kapsar.

“?” karakterinin neyi ifade ettiğini örnekli açıklamalarla inceleyelim.

Kullanım1 : /ignore m?as?k

Açıklama; Belirtilen maskenin hanesinin yada hanelerinin anlamlarının belli olmadığı durumlarda

Örnek; /ignore J?k?r

Açıklama; Yukarıdaki komut uygulandığında nick’inin ilk harfi ”j” olan 3. harfi ”k” olan 5. harfi ”r” olan vede nick’inin 2. vede 4. hanesi belli olmayan nickleri “private,channel,notice,ctcp,dcc,invite,codes” parametrelerinin tamamınıda engellemiş oluruz.

Mesela şöyle açıklayayım 5 haneli bir nick ancak 2. vede 4. harfleri bilinmiyor. Biz bu 2. vede 4. hanelerin yerine ”?” isareti kullanıyoruz ”?” isareti yerine her türlü karakter gelebilir.

Kullanım2 : /ignore mask = /ignore ????

Açıklama; Belirtilen maskenin hane sayısının belli olup hanelerinin anlamlarının belli olmadığı durumlarda

Örnek; /ignore ????

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda 4 haneli nickleri “private,channel,notice,ctcp,dcc,invite,codes” parametrelerinin tamamınıda engellemiş oluruz.

Kullanım3 : Kullanımın bu aşamasını genel tanım yapmak yerine Örnekli açıklamakla vererek belirtmek istiyorum.

Şimdi diyelimki nickinde “e” harfi bulunan 3 haneli bütün nickleri engellemek istiyorum.

Bunu gerçekleştirebilmek için bu durumda ne yapabilirim?

e?? => Burada nickin 1. hanesinin “e” olduğunu görüyoruz diğer 2 hane bilinmiyor ve nickin hane sayısı belli

?e? => Burada nickin 2. hanesinin “e” olduğunu görüyoruz diğer 2 hane bilinmiyor ve nickin hane sayısı belli

??e => Burada da nickin son harfinin “e” olduğunu görüyoruz diğer 2 hane bilinmiyor ve nickin hane sayısı ise yine burada da belirtilmiş durumdadır.

Yani bu durumda “//ignore e?? | /ignore ?e? | /ignore ??e” Bu komutu uyguladığımda “e?? ?e? ve ??e” masklarını ignore listeme ekliyorum.

Bu örneği uyguladığımızda nickinde “e” harfi bulunan 3 haneli bütün nickleri nickleri “private,channel,notice,ctcp,dcc,invite,codes” parametrelerinin tamamınıda engellemiş oluyorum.

Şimdi “*” karakterinin neyi ifade ettiğini örnekli açıklamalarla inceleyelim.

Kullanım1 : /ignore mask*

Açıklama; Belirtilen maske’nin sadece ilk hanesinin belli olduğu durumlarda

Örnek; /ignore x*

Açıklama; Komutu ile nick’i “x” harfi ile başlayan kullanıcıları “private,channel,notice,ctcp,dcc,invite,codes” parametrelerinin tamamınıda engelleriz.

Kullanım2 : /ignore *mask

Açıklama; Belirtilen maske’nin sadece son hanesinin belli olduğu durumlarda

Örnek; /ignore *x

Açıklama; Komutu ile nick’inin son harfi “x” olan kullanıcıları “private,channel,notice,ctcp,dcc,invite,codes” parametrelerinin tamamınıda engelleriz.

Kullanım3 : Kullanımı; /ignore ma*sk

Açıklama; Belirtilen maske’nin ilk ve son hanesinin belli olduğu durumlarda

Örnek ; /ignore x*z

Açıklama; Komutu ile nickin ilk harfi “x” son harfi “z” olan kullanıcıları “private,channel,notice,ctcp,dcc,invite,codes” parametrelerinin tamamınıda engelleriz.


Kullanım4 : /ignore *mask*

Açıklama; Belirtilen maske’nin ilk ve son hanelerinin belli olmayıp sadece içerisinden bir veya birden fazla karakterinin belli olduğu durumlarda.

Örnek; /ignore *xyz*

Açıklama; Komutu ile nick’inin içerisinde “xyz” geçen kullanıcıları “private,channel,notice,ctcp,dcc,invite,codes” parametrelerinin tamamınıda engelleriz.

Şimdi gelelim Ignore ile uygulayabileceğimiz mask’lar ve kulanım şekillerine;

 

 

Mask Nedir? – Nasıl kullanılır?

 

 

 

Tanım; Mask bir kullanıcının adresidir bu adres kullanıcının “Nick Ident ve Host”unu kapsar.

Mask = Nick!Ident@Host Şeklinde tanımlanır.

Mask yazılırken öncelikle Nick kısmı girilir

“!” işareti ile nick kısmının bittiği belirtilir

“!” işaretinin ardından Ident bölümüne geçilir ve Ident yazılır

Ardından “@” karakteri ile Ident bölümü bitirilir ve Host kısmına geçilir

“@” karakterinin ardından yazılan kısım ise Host kısmıdır.

nick!*@* = Belirtilen parametrede belirtilen nick’i kullanan kullanıcıyı engellememizi sağlar.

*!ident@* = Belirtilen parametrede belirtilen ident’i kullanan kullanıcıları engellememizi sağlar.

*!*@host = Belirtilen parametrede belirtilen host’u kullanan kullanıcıları engellememizi sağlar.

nick!ident@* = Belirtilen parametrede belirtilen nick’i ve ident’i kullanan kullanıcıları engellememizi sağlar.

*!Ident@Host = Belirtilen parametrede belirtilen ident’i ve host’u kullanan kullanıcıları engellememizi sağlar.

Nick!*@Host = Belirtilen parametrede belirtilen nick’i ve host’u kullanan kullanıcıları engellememizi sağlar.

nick!ident@host = Belirtilen parametrede belirtilen nick’i ident’i ve host’u kullanan kullanıcıları engellememizi sağlar.

Not; /ignore mask şeklinde Parametresiz kullanıldığında “private,channel,noticec,tcp,dcc,invite,codes” parametrelerinin tamamınıda engellememizi sağlar.

Wildcard ve Mask’ları da öğrendikten sonra Ana konumuza yani Ignore komutlarına geçelim.

 

 

Şimdi Kullanabileceğimiz ignore Parametrelerini inceleyelim.

Ignore parametreleri; —> ( l r p c n t d i k x w u )

Engelleme Amaçlı Kullanılan Parametreler; —> ( c p n t i d k )

Düzenleme Amaçlı Kullanılan Parametreler; —> ( l r w u x )


Parametrelerinin açılımları;

l => list
r => remove
p => private
c => channel
n => notice
t => ctcp
d => DCCs
i => invite
k => control codes
x => exclude
w => network
u => seconds


l parametresi; ignore listemizi görüntülememizi sağlar.

r parametresi; ignore listemizde bulunan bir nick’in ignoresini kaldırmamızı sağlar. Nick belirtilmeden kullanıldığında bütün ignore listemizi temizlememizi sağlar.

p parametresi; Belirtilen nick’in bize özel mesaj(privmsg) göndermesini engeller.

c parametresi; Belirtilen nick’in kanalda yazdığı mesajları görmemezi sağlar

n parametresi; Belirtilen nick’in bize notice gondermemesini sağlar.

t parametresi; Belirtilen nick’in bize time version ping vs göndermemesini sağlar.

d parametresi; Belirtilen nick’in bize dcc yollamamasını sağlar.

i parametresi; Belirtilen nick’in bize invite gondermemesini (kanala davet etmemesini) sağlar.

k parametresi; Belirtilen nick’in bize kontrol kodlar iceren mesajlar /me /action vs gondermemesini sağlar.

x parametresi; Opsiyonun kullanıldığı nick ignore’nin dışında yani Ignore’den harici tutulur. Belirtilen nick Ignore listemizde bulunsa bile Ignore belirtilen nick için etkili olmaz.

w parametresi; Ignore listemize eklediğimiz nick’lerin farklı bir sunucuda gecerliligini saglar.

u parametresi; Belirtilen nick’in veya maskelerin belirli bir süre(saniye) engellenmesini sağlar. Yani belirttiğimiz süre dolduğunda ignore otomatik açılır.

l parametresi;

Kullanım1; /ignore -l (ignore listemizi görüntüler)

Kullanım2; /ignore -xl (koruma listemizdeki maskeleri gürüntüler)

r parametresi;

Kullanım1; /ignore -r (bütün ignore listemizi temizler)

Kullanim2; /ignore -r mask (sadece belirttiğimiz maske’nin engelini kaldırır)

Örnek; /ignore -r Benay

Açıklama; Benay nick’ini ignore listemizden kaldırır.

p parametresi;

Kullanımı; /ignore -p Nick

Örnek; /ignore -p Venom

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda “Venom” nick’li kullanıcının bize özel penceremizde mesaj göndermesini engellemis oluruz.

c parametresi;

Kullanımı; /ignore -c nick

Örnek; /ignore -c Benay

Açıklama; Yukaridaki örneği uyguladığımızda “Benay” nick’li kullanıcının kanal genellerine yazdığı mesajları göremeyiz.

Kullanım2; /ignore -c mask

Örnek; /ignore -c *!*@*

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda hiçbir kullanıcının kanal geneline yazdıklarıni göremeyiz.

n parametresi;

Kullanımı; /ignore -n nick

Örnek; /ignore -n Venom

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda “Venom” nick’li kullanıcının bize notice mesajlarını göndermesini engellemiş oluruz.

Kullanım2; /ignore -n mask

Örnek; /ignore -n ???!*@*

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda nick’i üç haneli olan kullanıcıların bize notice göndermesini engellemiş oluruz.


t parametresi;

Kullanımı; /ignore -t nick

Örnek; /ignore -t Benay

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda “Benay” nickl’i kullanıcı bize ctcp metni içeren mesajları gönderemez.

Kullanım2; /ignore -t mask

Örnek; /ignore -t *!*@*

Açıklama; Yukaridaki örneği uyguladığımızda hiçbir kullanıcı bize ctcp metni içeren mesajları gönderemez.

d parametresi;

Kullanımı; /ignore -d nick

Örnek; /ignore -d Venom

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda “Venom” nick’li kullanıcının bize dcc talebi göndermesini engellemiş oluyoruz.

Kullanım2; /ignore -d mask

Örnek; /ignore -d *@*z*!*

Açıklama; Yukaridaki örneği uyguladığımızda identinde “z” harfi geçen hiçbir kullanici bize dcc talebi gönderemez.

i parametresi;

Kullanımı; /ignore -i nick

Örnek; /ignore -i Benay

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda “Benay“ nick’li kullanıcının bize invite göndermesini engellemiş oluruz.

Kullanım2; /ignore -i mask

Örnek; /ignore [email protected]

Açıklama; Yukaridaki örneği uyguladığımızda ‘“Benay” nick’li kullanıcının “ident’i HelpTeam” ve “host’u helper.Chat.gen.tr” olduğu takdirde bize invite göndermesini engellemiş oluyoruz.

k parametresi;

Kullanimi; /ignore -k nick

Örnek; /ignore -k Venom

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda “KaranLIK” nick’li kullanıcının bize kontrol kodları içeren metinleri göndermesini engellemiş oluruz.

Kullanım2: /ignore -k mask

Örnek: /ignore -k ????!??*@*

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda nick’i dört haneli olupta idetinde iki harf bulunan kullanıcıların bize kontrol kodları içeren metinleri göndermelerini engellemiş oluyoruz.

x parametresi;

Kullanımı; /ignore -x nick

Örnek; /ignore -x Benay

Açıklama; Yukarıdaki komutu uyguladığımızda “Benay” nick’li kullanıcı ignore komutu ile koyulan engellerden etkilenmez.

Kullanim2; /ignore -x mask

Örnek; /ignore -x a*b!*@*

Açıklama; Yukarıdaki komutu uyguladığımızda nick’i “a” harfi ile başlayan ve “b” harfi ile biten bütün kullanıcılar ignore korumasına alınmış olu

w parametresi;

Kullanım; /ignore -w nick

Örnek; /ignore -w Venom

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda “Venom” nick’li kullanıcı bağlı bulunduğumuz bütün sunucularda engellenmiş olur.

Kullanım2; /ignore -w mask

Örnek; /ignore -w a*!*@*

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda nick’inin ilk harfi “a” olan hiçbir kullanıcı bağlı olduğumuz bütün sunucularda bize mesaj gönderemez.

Kullanım3; /ignore (-w)(-parametre) mask

Örnek; /ignore -wc Benay

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda “Benay” nick’li kullanıcının bağlı olduğumuz bütün sunucularda kanal genellerine yazdıklarını göremeyiz.

u parametresi;

Kullanımı; /ignore -uSüre nick

Örnek; /ignore -u120 Benay

Açıklama; Yukarıdaki örneği uyguladığımızda “Benay” nick’li kullanıcı 120 saniye süre ile ignore edilir. Süre dolduğunda engel otomatik olarak devre dışı olur.

Kullanım2; /ignore (-parametre)(-uSüre) nick

Örnek; /ignore -cu50 Benay

Açıklama; Yukaridaki örneği uyguladığımızda “Benay” nick’li kullanıcının kanalların genellerine yazdığı mesajları 50 saniye süre ile göremeyiz.

Bir ignorenin hangi parametrelerde engellenmiş olduğunu öğrenmek için;

Kullanımı; //echo -a $ignore(sıra).type

Örnek; //echo -a $ignore(1).type

Açıklama; Yukarıdaki komutu uyguladığımızda engellediğimiz 1. kişinin hangi parametrede engellendiğini görürüz.

Ignore listesinde kaç maske bulunduğunu numerik olarak öğrenmek için;

Kullanımı; //echo -a $ignore(0)

Açıklama; Yukarıdaki komutu uyguladığımızda engelli listemizde kaç kişi olduğunu sayısal olarak görürüz.

Süreli ignore yolu ile engellenen bir maskenin engelinin kalkmasına kaç saniye kaldığını öğrenmek için;

Kullanımı; //echo -a $ignore(sıra).secs

Örnek; //echo -a $ignore(1).secs

Açıklama; Yukarıdaki komutu uyguladığımızda engellediğimiz 1. kişinin ignoresinin kalkmasına kaç saniye kaldığını görürüz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir