Spamfilter Kontrol Remotesi

Spamfilter Kontrol Remotesi

raw 229:*:{
write aspamf.txt $+($3,$chr(9)) $+($4,$chr(9)) $+($7,$chr(9)) $+($8,$chr(9)) $+($9,$chr(9)) $10-
halt
}
raw 219:*:{
halt
}
menu status {

Spamfilter:/_spamf
}
menu @Spamfilter {
.Sil: {
.spamfilter del $gettok($remove($1-,$chr(9)),1,32) $gettok($remove($1-,$chr(9)),2,32) $gettok($remove($1-,$chr(9)),3,32) $gettok($remove($1-,$chr(9)),4,32) $gettok($remove($1-,$chr(9)),6-,32)
}
Spamfilter Ekle
.Yeni Giriş Ekle: {
.spamfilter add $$?=”Tipi” $$?=”Ceza Şekli” $$?=”Süresi” $$?=”Sebep” $$?=”Eklenecek Kelime(ler)”
}
Spamfilter Satiri Göster
.Satırı Göster: {
if (!$window(@Satırı.Göster)) {
window -g @Satırı.Göster -1 -1 800 100 Fixedsys 11
}
.echo -tm @Satırı.Göster $remove($1-,$chr(9))
halt
}
Spamfilter Yardim
.Yardım: {
if (!$window(@Spam.Yardım)) {
window -gl @Spam.Yardım -1 -1 600 400 Fixedsys 11
}
iline @Spam.Yardım 1 Spamfilter eklerken kullanılan harflerin manaları:
iline @Spam.Yardım 2 c : Kanal mesajları
iline @Spam.Yardım 3 p : Özel mesajları
iline @Spam.Yardım 4 n : Özel noticeleri
iline @Spam.Yardım 5 N : Kanal noticleri
iline @Spam.Yardım 6 P : Kanaldan çıkış mesajları
iline @Spam.Yardım 7 q : Quit mesajları
iline @Spam.Yardım 8 a : Away mesajları
iline @Spam.Yardım 9 t : Topic
iline @Spam.Yardım 10 u : User (nick!user@host:realname ban) Şeklinde tanımlanır
iline @Spam.Yardım 11 d : dcc
iline @Spam.Yardım 12 –
iline @Spam.Yardım 13 Uygulanacak hareket (ceza) şekilleri:
iline @Spam.Yardım 14 kill, kline, gline, zline, gzline, shun, tempshun, block, dccblock
iline @Spam.Yardım 15 –
iline @Spam.Yardım 16 4Not : Sebep belirtilirken kelimeler arasında boşluk olmamalıdır.
iline @Spam.Yardım 17 Boşluk yerine _ kullanın. Örnek: Yasak_Kelime_Kullanımı
}
}
alias _spamf {
stats f
.timerdenemes 1 2 /_aspamfl
}
alias _aspamfl {
if ($window(@Spamfilter)) { window -c @Spamfilter } {
window -glk0 @Spamfilter -1 -1 800 600 Fixedsys 11
iline @Spamfilter 1 Eklenmiş bir spami silerken birden fazla satırı seçmeyiniz. Tek tek siliniz.
iline @Spamfilter 2 4Tipi Ceza Şekli Süresi-Ekleyen-Sebep – Eklenen Kelime(ler)
iline @Spamfilter 3 12………………2………………1………. .2………………..12…………………..
titlebar @Spamfilter by KraLaz
var %s = 4
while %s <= $lines(aspamf.txt) {
var %k = $read(aspamf.txt,%s)
iline @Spamfilter %s $gettok(%k,1,32) $gettok(%k,2,32) $gettok(%k,3,32) $gettok(%k,4,32) $gettok(%k,5,32) $gettok(%k,6-,32)
inc %s
unset %k
}
remove aspamf.txt
}
halt
}

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir