Spamfilter Kullanımı

Spamfilter

Spamfilter spam,reklam,worm ve diğer türlerde ki istenmeyen durumlara karşı yeni bir sistemdir. Badwords sistemi ile benzer çalışır fakat birçok avantajı vardır.

Spamfilter kullanımı aşağıda gösterilmiştir:
/spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [eylem] [tklsüresi] [sebep] [düzenli-ifade]
[tip] Hedef tipini belirtir:
Karakter: Konfig.Dosyasında Tanımı: Açıklama:
c channel Kanal mesajları
p private Özel mesajlar (kullanıcı->kullanıcı)
n private-notice Özel notice
N channel-notice Kanala notice
P part Part sebebi
q quit Quit sebebi
d dcc DCC dosya ismi
a away Away mesajı
t topic Belirtilen topic
u user Kullanıcı banı, nick!user@host:realname ile eşleşecektir
Çoklu hedefler belirtebilirsiniz, cpNn gibi.
[eylem] Eşleşme gerçekleştiği takdirde uygulanacak eylem (sadece 1 eylem belirtilebilir).
kill Kullanıcıya kill atılır
tempshun Kullanıcının o anlık oturumuna shun atılır (eğer yeniden bağlanırsa shun kalkacaktır)
shun Hosta shun atılır
kline Host için kline eklenir
gline Host için gline eklenir
zline Host için zline eklenir
gzline Host için gzline (global zline) eklenir
block Sadece mesaj bloklanır
dccblock Kullanıcı işaretlenir böylece kullanıcı DCC gönderimi yapamaz
viruschan Bütün kanallardan çıkartılır, set::spamfilter::virus-help-channel ile belirtilen kanala giriş yaptırılır, PONG, ADMIN , ve set::spamfilter::virus-help-channel ile belirtilen kanala msg/notice hariç hiçbir komutu kullanamaz
warn IRCOps’a (Spamfilter snomask ekli) bir notice (uyarı) yollar, ve mesajın engellendiğine dair kullanıcıyı bilgilendir. Başka bir eylem yapılmaz, mesaj engellenmez.
[tklsüresi] Spamfilter tarafından eklenen *line/shun için geçerli olma süresidir, başlangıç değeri için ‘-‘ kullanın veya atlayın (Ör: eğer eylem = ‘block’ ise)
[sebep] Block/*line/shun sebebidir. Burada belirtilen sebep içinde boşluk kullanamazsınız, alt çizgiler (‘_’) boşluk olarak değerlendirilir. Ve çift altçizgi (‘__’) (‘_’) olarak değerlendirilir. Yine aynı şekilde başlangıç değeri için, ‘-‘ kullanın.
[düzenli ifade] bu kısım, hangi ifadenin veya ‘yasak kelime’nin kullanıldığında belirtilen eylemin uygulanacağını bildirilen kısımdır.

İşte bir örnek: /spamfilter add pc gline – – Come watch me on my webcam
Eğer metin come watch me on my webcam (özel mesajda veya kanal mesajında) ise mesaj bloke edilecek ve ardından gline eklenecektir.
Diğer bir örnek: /spamfilter add pc block – – come to irc\..+\..+
Burda belirtilen ifade Hi, come to irc.blah.net metniyle eşleşecektir.vs..
Ve süre/sebep belirtilmiş bir örnek:
/spamfilter add p gline 3h Please_go_to_www.viruscan.xx/nicepage/virus=blah Come watch me on my webcam
Eğer özel mesajda come watch me on my webcam metnine rastlanırsa kullanıcı 3 saat süreliğine belirtilen Please go to www.viruscan.xx/nicepage/virus=blah sebebinden dolayı gline’lı olarak kalacaktır.

/spamfilter komutuyla eklenmiş spam filtreleri bütün ağ boyunca geçerlidir. Kullanıcı/kanal +G modunda olsun olmasın muhakkak çalışacaktır, sadece operler ve servisler (uline) filtrelemeden etkilenmezler.

Aynı zamanda spam filtrelerini konfigürasyon dosyasından da ekleyebilirsiniz fakat bunlar yerel sunucuda geçerli olacaktır(bütün ağ kapsamında değil). Bu spamfilter { } bloğunun kullanımı burada açıklanmıştır.
Örnek:

spamfilter {
regex “//write \$decode\(.+\|.+load -rs”;
target { private; channel; };
reason “Generic $decode exploit”;
action block;
};
set::spamfilter::ban-time spamfilter ile eklenen *line/shun için ban süresinin varsayılan değerini değiştirebilmenize olanak sağlar.(varsayılan değeri: 1 gün)
set::spamfilter::ban-reason Varsayılan değeri olarak bir sebep belirtmenize olanak sağlar.(varsayılan değeri: ‘Spam/advertising’)
set::spamfilter::virus-help-channel belirtilen ‘viruschan’ eylemi için bir kanal belirtmenize olanak sağlar. (varsayılan: #help)
set::spamfilter::virus-help-channel-deny yukarıda belirttiğiniz kanala yapılacak bütün normal girişleri bloklamanıza olanak sağlar.(varsayılan değeri: no)

Yavaş Spamfilter Algılama
Bir spamfilter regex, ölçüsüz olduğunda IRCd’i yavaşlatabilir. Bu sadece kullandığınız regexe (nasıl regex motoru ve o kollarına) bağlıdır. Bazen çok hızlıdır ve UnrealIRCd saniye başına onların binlercesini uygulayabilir. Diğerleri aşırı derecede yavaş olabilir, uygulaması için bir kaç saniyeyi alablir ve IRCd’i dondurabilir.
Buna karşı yardımcı olmak için, Unreal Yavaş Spamfilter Algılama ile gelir: Her spamfilter için, Unreal her çalışma sırasında çalışmanın ne kadar sürdüğünü kontrol eder. Belli bir kez eğik olduğu andan itibaren IRCd uyaracak ve spamfilteri silecektir.
set::spamfilter::slowdetect-warn ile uyarı yapılandırılır (varsayılan: 250ms) ve set::spamfilter::slowdetect-fatal ile otomatik silme yapılandırılır (varsayılan: 500ms). Her iki yavaş spamfilter algılama ayarlarını devre dışı bırakmak için 0 (sıfır) yapabilirsin.
Bu özellik şu anda Windows üzerinde kullanılamaz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir