Chmodeb Extban ve parametreleri Detaylı anlatım

Merhaba. Sohbet.Net help departmanı olarak az bilinen helpop Chmodeb konusunu a dan z ye detaylı bir şekilde konu haline getirerek sizlerle paylaşıyorum. Umarım helpe gönül vermiş arkadaşların işine yarayacaktır.

Konu: Extban (Chmodeb)

Chmodeb: Kanalda kişilere veya bir kanala ban uygulayarak bazı işlevlerini kısıtlamak için kullanılır. Komutun ana parametresi +b dir.
Not: Bir kanalın ban listesine bakmak için /mode #kanal +b bu bilgiler statuse yansır veya
channel #kanaladı bunu uyguladığımızda da karşımıza ban listesi ve diğer ayarlar toolbarı çıkar.

Komut: /mode #kanal +b Extban:mask
Örnek: /mode #SohbetNET +b ~r:sohbet -> Burada, fullnamesi sohbet olanların kanalımıza girmesini engelledik.
Açıklama: Bu dersimizde sadece extban parametrelerini işleyeceğiz. Yukardaki ~r: örnektir ve diğer parametreler ve kullanımlarına geçelim.

Chmodeb komutunda kullanılan bazı parametreler vardır bunlar; q, n, j, c, r, a, R ve T dir.
Not: Parametrelerde wildcard karakterleri (~R: Hariç) kullanılabilinir.
Not:Bu parametreleri 3 gruba ayırabiliriz. ilk grup q , n , j  , ikinci grup r , c , a , R ve T dir.
Not: 3. Gurup ise, Birinci gruptaki (q n j) parametrelerini 2. gurptaki (r c a R) ile beraber kullanımından oluşmaktadır.
Şimdi seçenekleri ve ne işe yaradıklarını örneklerle anlatacağım.

Konu anlatımı: İlk grup (q n j )

q: Belirlenen kişilerin kanala yazı göndermesini engellemek için kulanılır.
Komut: /mode #kanal +b ~q:mask
Örnek: /mode #CaddE +b ~q:deLi!*@* -> Burada, #CaddE kanalına nicki deLi olan kişinin kanala yazmasını engelledik.( Kanala giriş çıkış yapabilir)
Örnek: /mode #CaddE +b ~q:??!*@* -> Burada, #CaddE kanalına 2 haneli nicklerin kanala yazmalarını engelledik.
Örnek: /mode #CaddE +b ~q:A*!*@* -> Burada, #CaddE kanalına nicki A ile başlayan kişilerin kanala yazmasını engelledik.
Örnek: /mode #CaddE +b ~q:*L*!*@* -> Burada, #CaddE kanalına nickinde L geçen kişilerin kanala yazmasını engelledik.
Açıklama: Banlanan kişi kanala girebilir, Nick değişebilir fakat kanalda konuşamaz.

n: Belirlenen kişilerin kanalda nick değiştirmesini veya başka bir nickle kanala girip yasaklı nicke geçmesini engellemek için kullanılır.
Komut: /mode #kanal +b ~n:mask
Örnek: /mode #yarisma +b ~n:VioLeta!*@* -> Burada, #yarisma kanalında bulunan vioLeta nickinin nick değiştirmesini engelledik.
Örnek: /mode #Cadde +b ~n:????!*@* -> Burada, #Cadde kanalında bulunan 4 haneli nicklerin nick değiştirmesini engelledik.
Örnek: /mode #Rize +b ~n:B*!*@* -> Burada, #Rize kanalında bulunan nicki B harfi ile başlayan nicklerin nick değiştirmesini engelledik.
Açıklama: Banlanan kişi kanala girebilir, Kanalda konuşabilir ama kanalda nick değişemez.

j: Belirlenen mask kanaldan çıkarsa tekrar geri giremez. Kanal girişine izin verilmez.
Komut: /mode #kanal +b ~j:mask
Örnek: /mode #CaddE ~j:deLi!*@* -> Burada, #CaddE kanalına deLi nickinin girişini engelledik.
Örnek: /mode #IRCd ~j:????!dLx@* -> Burada, #IRCd kanalına nicki ???? (4) haneli identi dLx olanların girişini engelledik.
Örnek: /mode #Deney ~j:vi*!??@*help* -> Burada, #Deney kanalına Nicki vi ile başlayan identi 2 haneli hostunda help geçenlerin girişini engelledik.
Örnek: /mode #yarisma ~j:*!*@Sohbet.Net* -> Burada, #yarisma kanalına Hostunda Sohbet.NET geçenlerin girişini engelledik.
Not: sadece kanal girişleri için yasak uygular. Banlanan kişi kanalda ise nick değişebilir kanalda yazabilir.

Bu 3 seçeneğin kullanımını detaylı şekilde gördük. Bir soru ile konuyu pekiştirelim
Soru: #Sohbet kanalında nicki 4 haneli olanlar konuşamasın , yalniz deli nicki bu bandan etkilenmesin istiyorum ve deli nicki #sohbet kanalında iken nick değişemesin ?
Şimdi soruda #sohbet kanalına nicki 4 haneli olupta kanala yazabilen tek nick deLi olsun istiyoruz ve oda nick değişemesin. cevaba gelin beraber bakalım.

Cevap: /mode #sohbet +beb ~q:????!*@* ~q:deLi!*@* ~n:deLi!*@*
Açıklama: ilk mask ta 4 haneli nicklerin kanala yazmasını engelledik. İkinci mask ta ise +e seçeneği ile ~q:dELi!*@* yaparak ~q banından deliyi muaf tuttuk ve son seçenekte deLi nickine ~n:dELi!*@* şeklinde ban atarak nick değişmesini engelledik.

Ikinci grup ban seçenekleri ile devam ediyoruz. ( c r T a ve R )

c: Belirlenen kanaldaki kişilerin kanalınıza girişini engellemek için kullanılır.
Komut: /mode #kanal +b ~c:#kanaladı
Örnek: /mode #CaddE +b ~c:#mIRC -> Burada, #CaddE kanalına #mirc kanalında bulunanların girmesini engelledik.
Örnek: /mode #Rize +b ~c:#????? -> Burada,#Rize kanalına 5 haneli kanallarda bulunanların girmesini engelledik.
Örnek: /mode #Efkar +b ~c:#* -> Burada, #Efkar kanalına herhangi bir kanalda bulunanların girmesini engelledik.
Örnek: /mode #deLi +b ~c:%#mIRC -> Burada, #deLi kanalına #mirc kanalında %,@,& ve ~ prefixi almış kişilerin girmesini engelledik.
Not:
+b ~c:#mIRC : mirc kanalında bulunan herkesin girişini yasaklar.
+b ~c:+#mIRC : mirc kanalında bulunan +,%,@,& ve ~ prefixlerine sahip kişilerin girişini yasaklar.
+b ~c:%#mIRC : mirc kanalında bulunan %,@,& ve ~ prefixlerine sahip kişilerin girişini yasaklar.
+b ~c:@#mIRC : mirc kanalında bulunan @,& ve ~ prefixlerine sahip kişilerin girişini yasaklar.
+b ~c:&#mIRC : mirc kanalında bulunan & ve ~ prefixlerine sahip kişilerin girişini yasaklar.
+b ~c:~#mIRC : mirc kanalında bulunan ~ prefixine sahip kişilerin girişini yasaklar.
Yani hangi prefixi banlıyorsak onun üstünde bulunan prefixlerde bu bandan etkilenir.

r: Belirlenen Fullname’yi(setname,realname) kullanan kişilerin kanala girişini engellemek için kullanılır.
Komut: /mode #kanal +b ~r:fullname
Örnek: /mode #CaddE ~r:Sohbet -> Burada, #CaddE kanalına fulnamesi Sohbet olanların girişini engelledik.
Örnek: /mode #Rize ~r:???? -> Burada, #Rize kanalına fulnamesi ???? (4) haneli olanların girişini engelledik.
Örnek: /mode #Yarisma ~r:*Sohbet* -> Burada, #Yarisma kanalına fulnamesinde Sohbet geçenlerin girişini engelledik.
Örnek: /mode #mIRC ~r:Sohbet_NET -> Burada, #mIRC kanalına fulnamesi Sohbet NET olanların girişini engelledik.
Not: Fullnamesi birden çok kelime olanların girişini engellemek için kelimelerin arasına _ işareti koyarak uygulanır.

T: Belirlenen kelimenin kanala gönderilmesini engellemek veya sansürlemek için kullanılır. 2 kullanım seçeneği vardır.
Komut: /mode #kanal +b ~T:Block:kelime
Örnek: /mode #Helpteam +b ~T:block:lan -> Burada, #Helpteam kanalına “lan” kelimesinin gelmesini engelledik.
Örnek: /mode #CaddE +b ~T:block:????? -> Burada, #CaddE kanalına 5 haneli yazılarının gelmesini engelledik. (örnek: Kişi kanala Selam yazdığında kanala gelmeden engellernir.)
Örnek: /mode #Sohbet +b ~T:block:*Merhaba* -> Burada, #sohbet kanalına içinde merhaba geçen yazılarının gelmesini engelledik.
Not: Kanala gelen mesaj içerisinde yasak kelime var ise, Mesaj tamamı ile engellenir kanala gönderilmez. Bunun için *Kelime* şeklinde ban uygulamak daha sağlıklı olacaktır.
Dipnot: ” /mode #kanal +b ~T:block:* ” Kelime yerine ( * ) uygularsak kanal konuşmaya kapanır. sadece % ve ustu prefixe sahip kişilerin yazdıkları kanala gider. Adminlerde bundan etkilenir.

Komut: /mode #kanal +b ~T:Censor:kelime
Örnek: /mode #Sohbet +b ~T:censor:lan -> Burada, #Sohbet kanalına ” Lan ” kelimesi sansürlenerek <consored> şeklinde görünmesini sağladık.
Örnek: /mode #Helpers +b ~T:censor:*Merhaba* -> Burada, #Helpers kanalına içerisinde merhaba geçen kelimelerin <consored> şeklinde görünmesini sağladık. ( Merhabalar , merhabaaaaa gibi kelimeleride etkiler)
Not: Kanala gelen mesaj içerisinde yasak kelime var ise , mesaj kanala gider fakat yasak kelime sansürlenir.
Önemli Not: %,@,&, ve ~ prefixine sahip kişiler bu engellemelerden etkilenmez.

a: Sunucuya login olunan nicki banlamak için kullanılır. Not kısmında detayları anlatacağım.
Komut: /mode #kanal +b ~a:Nick
Örnek: /mode #CaddE ~a:deLi -> Burada, #CaddE kanalına sunucuya deLi nicki ile login olan kişiyi banladık.
Örnek: /mode #Yarisma ~a:VioLet? -> Burada, #yarisma kanalına sunucuya login olduğu nick vioLet ile başlayan son hanesi belli olmayan kişileri banladık. ( vioLeta , vioLete , VioLeti , VioLett gibi )
Örnek: /mode #Efkar ~a:*Vod* -> Burada, #Efkar kanalına sunucuya login olduğu nickte ” vod ” kelimesi geçenleri banladık.
Örnek: /mode #Geyik ~a:K*L -> Burada, #Geyik kanalına sunucuya login olduğu nick K ile başlayıp L ile bitenleri banladık.
Not: Bir nickin sunucuya login olması; Nickinin şifreli ve sunucuya nick şifresi ile girmiş olması demektir. Kişinin whois bilgilerine baktığımızda bu bilgiyi görebiliriz.
-Sunucuya login olunduktan sonra , Kayıtsız bir nicke geçse veya Linkli bir nicke geçse dahi login olduğu nick değişmez. Login olduğu nickin değişmesi için;
-Link dışı farklı bir nicke geçip nick şifresini girmesi ile mümkündür.

R: Sunucuya nicki kayıtlı ve nick şifresi ile girmiş bir kişiyi banlamak için kullanılır. Joker karakterler kullanılmaz.
Komut: /mode #Kanal +b ~R:Nick
Örnek: /mode #Help +b ~R:deLi
Örnek: /Mode #Rize +b ~R:Black
Not: Atılan ban sadece nick üzerinde işlem görür ve nick identify edilmemişse bandan etkilenmez. * ? gibi jokerler ve ! @ mask uzantıları kullanılamaz.

ikinci grup extban seçenekleri bu kadardır ve konuyu pekiştirmek için bir soru ve açıklaması ile bitirip 3. kısma geçeceğiz.

Soru: #Help kanalına; #Sohbet kanalındaki & ve üstü kişiler, Realnamesinde ” orq ” kelimesi geçenler, Sunucuya Seth nicki ile login olmuş kişiler giremesin ve #help kanalına gönderilen mesajda ” Nağber ” kelimesi geçiyorsa mesaj kanala iletilmesin?
Evet soru biraz uzun olabilir ama tamamiyle basit bir mantık ile kolayca cevaplayabiliriz. Cevaba geçelim hemen;
Cevap: /Mode #help +bbbb ~c:&#Sohbet ~r:*orq* ~a:Seth ~T:block:*Nağber*
Bu örnek ile daha iyi anlayacağınızı düşünerek biraz daha karışık olan 3. gurup Extban kısmına geçiyorum

Üçüncu grup extban seçenekleri; Bu ban seçeneğinde 1. grup ve 2. Grup ban seçeneğinin birleşmesi ile yapacağız.
Bu Grupta ceza sadece 1. Grubun özellikleri ile mumkundur, Bunlar q j ve n dir. Yani iki gurubu birleştirsek dahi kanalda alacağı ceza bu 3 (q n j) ceza turunden olabilir.
Ceza alacak mask/nick ise 2. gurp extra ban seçeniğinin özelliklerini alır. Bunlar c a R ve r dir.
Kullanımları +b den sonra gelecek şekilde : /mode #Kanal +b ~q:~( c a R r ):Mask , ~j:~( c a R r ):Mask , ~n:~( c a R r ):Mask şeklindedir.
Bu ban seçeneğinde her zaman 1. gruptaki seçenek önde gelir ve arkasından 2. gurup sonrada mask seçeneği kullanılır.

Komut: /Mode #Kanal +b ~Grup1:~Grup2:Mask  -> Karışık görünebilir ama mantığı anladığımızda oldukça basittir.
Komut: /Mode #kanal +bbbbbbbbbb ~q:~c:#HeLp ~q:~a:KokteyL*!* ~q:~R:bLack ~q:~r:Sohbet_net ~n:~c:@#Rize ~n:~a:vio*!*@* ~n:~R:vodqa!*@*
Örnek1: /Mode #Helpers +b ~q:~c:#Help -> Burda q cezayı ve ~c de ceza alacak seçeneği belirtir. açıklama olarak #Helpers kanalına, #Help kanalında olanlar yazı göderemez.
Örnek2: /Mode #Help +b ~j:~a:black -> Burda ise #Help kanalına , sunucuya black nicki ile login olmuş kişiler kanaldan çıkar ise tekrar geri giremez. Yani j ceza a ise ceza alacak kişiyi temsil eder.
Örnek3: /Mode #Helpteam +b ~n:~R:Vodqa -> Bu komutta ise Sunucuya Vodqa nicki ile nickserve kendini tanıtmış kişi #Helpteam kanalında nick değişemez. Yani n ceza R ise ceza alacak kişiyi temsil eder.

Örneklere bakarak seçenekleri çoğaltabiliriz. Bütün seçenekleri göstermem çok uzun süreceği için sadece özet olarak bilgiler vereceğim.

Bu gurupta T block seçeneğide kullanılabilir, Yalniz herhangi bir karşılık veya ceza işleme koymaz.
q:~R:Nick , ~j:~R:Nick ~n:~R:Nick , R herzaman nick olarak kullanılır ve mask kullanılamaz.

Helpop ?Chmodeb ekstra ban seçenekleri bu kadardır.
Konu başlığı altında anlamadığınız kısımları sorabilirsiniz.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir